English
فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه»
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 126 بازدید ) ( 99 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1 - شماره پیاپی 7
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله :

شناسایی و رتبهandzwnj;بندی عوامل مؤثر بر توسعهandzwnj; صنعت گردشگری یزد با رویکرد VIKORفازی

خلاصه مقاله :

صنعت گردشگريبه عنوان يکي از مهمandzwnj;ترين صنايع خدماتي، رقابت تنگاتنگي را درمقايسه با سايرصنايع وخدمات درجهان تجربه ميandzwnj;كند. توسعهandzwnj;ی این صنعت منجر به افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میandzwnj;شود. گردشگری صنعتی است که میandzwnj;تواند اقتصاد هر استانی را به نحو مطلوب تقویت کند و بنابراین با برنامهandzwnj;ریزی کارآمد در این راستا میandzwnj;توان، این صنعت را به نحوی مطلوب توسعه داد.استان یزد، به دلیل دارا بودن ارزشandzwnj;های تاریخی، سنتی، معماری کویری، تنوع آب و هوایی، کثرت و پراکندگی آثار تاریخی و به یاد ماندنی، شیوهandzwnj;های زیستی، بومی کهن و فرهنگ غنی، اماکن مذهبی زیارتی و وجود جاذبهandzwnj;های متنوع طبیعی به عنوان یک شهر نمونه، جایگاه ویژهandzwnj;ای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.با وجود جاذبهandzwnj;های زیاد گردشگری در استان یزد، نبود زیرساختandzwnj;های لازم منجر به عدم توسعهandzwnj;ی گردشگری در این استان شده است.andnbsp;این پژوهش با توجه به اهمیت توسعهandzwnj;ی صنعت گردشگری، به شناسایی عوامل مؤثر برتوسعهandzwnj;ی این صنعت در استان یزد پرداخته است. پس از شناسايي اين عوامل، با استفاده از تکنيک VIKORدر فضاي فازي به ارزيابي و اولويتandzwnj;بندي این عوامل پرداخته شده و رتبهandzwnj;ي هر عامل، در مقابل ساير عوامل مشخص شده است. با اولویتandzwnj;بندی این عوامل تصميمandzwnj;گيرنده ميandzwnj;تواند اقدامات مديريتي مناسب را در برابر آنandzwnj;ها انجام داده و در مورد ميزان تخصيص منابع موجود براي هر يک از عوامل مؤثر بر توسعه، برنامهandzwnj;ريزي کند.

وجود مدیریتی توانا و منسجم، جاذبهandzwnj;هاي طبیعی، بهandzwnj;کارگیری الگوهای مناسب جهت اطلاعandzwnj;رسانی و ایجاد تأسیسات زیربنایی شامل شبکهandzwnj;ی جادهandzwnj;ای، مخابرات، آب، انرژی و برق، فاضلاب، سیستم دفع زباله، هتلandzwnj;ها و رستورانandzwnj;ها از جمله عواملی بودند که دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان و در نتیجه دارای بالاترین اولویت در این تحقیق برای توسعهandzwnj;ی گردشگری در یزد میandzwnj;باشند.

تخصص ها :

andnbsp;صنعت گردشگری، توسعه، عوامل مؤثر بر توسعهandzwnj;ی صنعت گردشگری، استان یزد، VIKORفازی

منابع :


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
علی مروتی شریف‌آبادی
(نویسنده مسئول)
1   alimorovati@yazd.ac.ir 
فرزانه ابوهاشم‌آبادی 2   alimorovati@yazd.ac.ir 
فائزه اسدیان اردکانی 3   alimorovati@yazd.ac.ir 
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .