مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : روح الله بیات
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه :
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : r.bayat@soc.ikiu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .